twój koszyk jest pusty

Asortyment

regulamin ważny do 31.12.2015

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.edrogeria24.pl

Sklep internetowy edrogeria24.pl,d24h.pl jest własnością firmy Nikola sc Tomasz Sozański, Piotr Sozański

ul.Konna 7/3, 33-100 Tarnów nip.9930393369 regon 852743862

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są 
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów drogeryjnych za pośrednictwem sieci Internet.

            Definicje

         Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

      1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

      2.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze    zm.);

      3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego               www.edrogeria24.pl 

      4.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.edrogeria24.pl i d24h.pl , za pośrednictwem którego klient może w szczególności kładać zamówienia;

      5.   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

      6.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.Zalecane przglondarki to Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom

 1. ZAMÓWIENIA
  1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę edrogeria24.pl.
  2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru(ów), sposobu dostawy oraz form płatności.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności ( w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie towaru.
  4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
  5. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym towarze.
  6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
  7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.
  8. Spełnienie warunków określonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r.
   o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
   szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz.
   271) oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002,
   nr 144, poz. 1204)
  9. Maxymalna waga dostarczana jedną paczką to 30 kg a suma wymiarów zewnęcznych nie może przekroczyć 250 cm.
 2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia ( od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru wybraną przez Klienta formą dostawy).
  2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 3. PŁATNOŚCI
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione towary w naszym sklepie:
   • za pobraniem: wówczas towar zostaje wysłany tego samego dnia (jeśli zamówienie zostało złożone do 12:00)
   • przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie (tego samego dnia, jeśli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 12:00)
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay
 4. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAMÓWIENIU
  1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
  2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta 600 744 074 lub drogą elektroniczną: sklep@edrogeria24.pl
 5. CENY TOWARÓW W SKLEPIE
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w naszym sklepie są w złotych polskich  brutto(zawierają podatek VAT).
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski ,zagraniczne przesyłki są ustalane indwidualnie.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy sklep@edrogeria24.pl lub adres korespondencyjny sklepu
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Zakupiony towaru należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu: 

Sklep NIKOLA

ul.Jagiellońska 10
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 1. Koszt odesłania Towaru pokrywa konsument.
 1. ZWROTY I  REKLAMACJE
  1. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
   • towar posiada wady fabryczne
   • towar został uszkodzony podczas transportu
   • towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  4. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy sklep@edrogeria24.pl, bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
  5. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie nieodpłatnej naprawy bądź wymiany Towaru na nowy,
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni towar dostarczany na terenie Polski, w przypaku reklamacjiy na towar dostarczny za granice kraju pocztą  polską termin 90 dni. 
  7. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: 

                         Sklep NIKOLA

                          ul.Jagiellońska 10

                         33-200 Dąbrowa Tarnowska

 1. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
 2. Koszt wysłki i zwrotu przesłki  zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
  4. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 07.10.2013.
  5. Sklep edrogeria24 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o. Z siedziba we Wrocławiu, a także na przetwarzanie przez sklep http://edrogeria24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. , danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http:// edrogeria24.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

      IX. Postanowienia końcowe

      1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmy "eDrogeria"     Joannna          Sozańska numer Nip 8732546056 Regon 120330210 z sidzibą w       Tarnowie a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu           Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami             właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

      2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmy "eDrogeria"     Joannna          Sozańska numer Nip 8732546056 Regon 120330210 z siedzibą w     Tarnowie a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu           Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na     siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

     3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie     przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą      elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

zapytaj kosmetyczkę

» przeczytaj wszystkie opinie

Chat został uruchomiony